GÅSA (Gårdssamvirket)

Gjøding Gårds Samvirke SA ble stiftet 22. januar 2020. Formålet er å ta vare på gården.