Om

Hurdal Ecovillage Net

Navnet henviser til sosiale nettverk i og knyttet til Hurdal Økolandsby.

Denne nettsiden er et privat initiativ, og driftes og vedlikeholdes av Flemming Hansen med håp om at flere beboere vil engasjere seg etterhvert.

Alle som skriver her, står personlig for det de skriver som sitt eget opphav.

Vil du ha en konto og skrive? Send en forespørsel til [email protected].

Ønsker du kontakt med noe eller noen i Hurdal Økolandsby, se siden over Kontaktpunkter.

Hurdal Økolandsby

Hurdal Økolandsby er et spesialregulert område i Hurdal hvor økologi og brukermedvirking er nedfelt i kommunens reguleringsplan.

På det spesialregulerte området ligger bla:

  • Huldra Økogrend (boligfelt med selveierboliger)
  • Gjøding gård (privateid)
  • Hurdal Gjestegård (privateid)
  • Hurdal Steinerskole (ideelt aksjeselskap)
  • Tisarana srilankisk buddhistforening

Utfordringen (og kanskje styrken) ved Hurdal Økolandsby, er at det, i motsetning til de fleste andre intensjonelle samfunn, ikke finnes noe sentralt organ som juridisk kan sies å være Hurdal Økolandsby.

Imidlertid har alle som bor her flyttet hit med intensjoner.

Organisering av samspill og frivillighet, samarbeide, er derfor en viktig bit av pulsespillet Hurdal Økolandsby. Denne nettsiden er en del av det, og søker å fylle rollen som landsby-avis.

Huldra Økogrend

Tre forskjellige typer eneboliger, samt seksjonerte rekkehus, leiligheter og vertikale to-mannsboliger utgjør tilsammen 66 boenheter. Alle enhetene er selveide.

Boligeiendommer er uavhengig av, og utskilt fra Gjøding gård.

Ved kjøp av bolig i Huldra Økogrend er man pliktig til å forholde seg til kommunens reguleringsplan og til kjøpskontrakten. Dette innebærer at Hurdal Økolandsby, Gjøding gård, aktivitetene og fellesskapet som har oppstått og foregår der ikke er en del av selve boligkjøpet, men kvaliteter i nærområdet som bidrar til at det er skapt og skapes en unik kultur som det er opp til den enkelte å engasjere seg i.

Bolig i Huldra Økogrend plikter medlemskap i en huseierforening, men den begrenses av kontrakt- og bakgrunnsrett til kun drift og vedlikehold av internveier og fellesområder. Kravet til brukermedvirkning i reguleringsplanen ivaretaes av medlemskap i en huseierforening, og ut over dette i GÅSA, Gjøding Gårds Samvirke SA.


  1. Reguleringsplan