Kontaktpunkter

Oversikt over grupper, personer og næringer i Hurdal Økolandsby.

Note to woofers, researchers, etc.

There is currently no central point of contact for inquiries, and the farm itself is under development by a new owner. The best option is to try the Facebook Page. We will update here if and when this gets resolved.

Interesseorganisasjoner

Hurdal Økolandsby Interesseforum

[email protected]

For generelle henvendelser kan det være lurt å benytte seg av e-post til Interesseforumet; på denne listen er de fleste beboerene som ønsker å engasjere seg ut over å kun bo økologisk.

Gjøding Gårdssamvirke SA (GÅSA)

[email protected]

GÅSA er en interesseorganisasjon rundt driften av Gjøding gård.

Foretak

Velvære

Huldra Økogrend

Digitale flater

Vi gjør oppmerksom på at hurdalecovillage.no, utbyggers tidligere hjemmeside har blitt solgt, og peker nå til en side om billige forbrukerlån.