November 26, 2019

Fellesmøte om Sosiokrati

Uoffisielt referat fra fellemøtet om sosiokrati.

Fellesmøte om Sosiokrati

Initiativet omkring sosiokrati begynner å ta form. I november ble det hold et fellesmøte i regi av gruppen som har sett på hvordan sosiokrati kan se ut for Hurdal Økolandsby.

Frivillighet er et nøkkelord for tilpasningen av sosiokratiet. Grupper og fellesskap kan velge å ta del i sosiokratiet. Grupper og mennesker utenfor landsbyen, men med tilknytting til Hurdal Økolandsby er velkomne.

Gruppene melder selv inn saker til sentral-sirkelen, "rådet", som igjen formidler disse til gruppene. Møter finner sted med faste mellomrom, men kun dersom det er nok påmeldte for sakene.

Åpenhet, meningsmangfold, informasjonsinnhenting og -deling er sentralt i sosiokratiets oppstart, og en god kommunikasjonsmodell må på plass for at dette skal fungere.


Sosiokrati-sirklene har forløpig fått en egen seksjon her for å publisere sine egne saker.