December 30, 2019

Infomøte - Gårdens framtid

Invitasjon til infomøte fra gruppa for gårdens framtid. Onsdag 8.01 kl. 18.00 i salongen eller kjøkkenet i felleshuset.

Infomøte - Gårdens framtid

Invitasjon til infomøte fra gruppa for gårdens framtid

Onsdag 8.01 kl. 18.00 i salongen eller kjøkkenet i felleshuset

Etter møtet som ble arrangert av paraplygruppa i oktober om gården og felleshuset ble det bla. opprettet en gruppe som skulle se på muligheter for eierskap/ disponering av gården.

Gruppa har hatt to møter og består nå av Ida F., Simen, Ebbe, Alex, Kathrine, Eivind, Kristin S.B. og Tone Kari. Vi har også invitert andre som er involvert i gården.

Onsdag 8.01 inviterer vi alle interesserte til informasjons og diskusjonsmøte om vårt forslag til framdrift.

Vi vil undersøke muligheter for beboere i grenda og andre til å eie gården sammen, eller disponere gården gjennom samarbeid med ev. ny eier. I denne prosessen ønsker vi å stifte et samvirke som kan være en seriøs part i dialog med samarbeidspartnere som banker, investorer, eiere eller andre interesserte. Vi jobber med et forslag til formål og vedtekter for dette samvirket.

Vedtektene vil bli sendt ut så snart vi har et utkast klart og senest innen møtet 8.01.

Det vil bli invitert til Stiftelsesmøte 22.01.

Velkommen!

Hilsen gårdsgruppa