February 21, 2020

Informasjon om Gjøding Gårds Samvirke (GÅSA)

Informasjon om  Gjøding Gårds Samvirke (GÅSA)

Vi har en spennende, men usikker framtid i vente

Som dere vet ble Gjøding Gårds Samvike (GÅSA) stiftet med 17 andelshavere 22. januar i år. Noen flere har søkt om å bli andelshavere og andre har sagt de er interessert - jeg tror det tilsammen er 7 eller 8 nå. Det er BRA! Vi trenger å være mange fordi det er viktige at vi er sterke i den tida som kommer dersom vi ønsker å beholde de mulighetene som Gjøding Gård og jorda på gården gir. Vi har fått opprettet konto i Cultura Bank og GÅSA er nå til opprettelse i Brønnøysundregistrene.

Gården er lagt ut på tvangssalg

Tingretten har besluttet at gården skal legges ut på tvangssalg. Bobestyreren for konkursboet har ikke lenger noe med saken å gjøre. Det er Fari Eiendom på Jessheim som har fått oppdraget med å selge gården. Om noen lurer på hvem det var Kristin og jeg gikk rundt på gården med forrige lørdag, så var det to representanter fra Fari Eiendom. De ville se hva det er de skal selge.

Det som skjer nå, er at det blir foretatt en takst av eiendommen, og så blir den lagt ut for salg. Dere vil bli holdt orientert.

Tingrettens vedtak omfatter Gjøding gård Gbnr 36/132 og områdene for byggetrinn 2 og 3 - Gbnr. 36/176. Da dette tidligere var en eier, skal dette selges samlet og en deling vil først skje ved en konsesjonssøknad til Hurdal Kommune der man kan komme med en delingssøknad samtidig - dersom det blir aktuelt med ulike parter som kjøper gården og byggefeltene. Før prosessen kommer så langt, skal banken ha godkjent tilbud fra de aktuelle kjøpere. Dette er med andre ord litt fram i tid.

Det er viktig at vi kan vise styrke

Samvirket er interessert i å få råderett over Gjøding Gård - enten ved å bli eiere av eiendommen eller ha et godt samarbeid med og være en sterk forhandlingspart opp imot de nye eierne. Uansett hva framtida bringer, er det viktig at vi er sterke, at vi er mange. Om banken forstår at vi er mange beboere i grenda vår/andelshavere som er interessert i fortsatt å kunne har råderett og dyrke sine egne grønnsaker for eksempel - så gir det et mye bedre forhandlingsgrunnlag enn om vi er få. Cultura Bank er en etisk bank og de har vært med på hele prosessen med opp-bygging av Økolandsbyen og økogrenda. Vi har også et godt forhold til banksjefen. Men Cultura er interessert i å få tilbake sine penger. Og selv om representantene fra Fari fikk et veldig positivt inntrykk av alt som er utviklet på gården, er deres oppdrag å selge.

Det ideelle ville vært at en utbygger blir interessert i byggefeltene og vil samarbeide med oss slik at vi kan få kjøpt gården. Om en utbygger er interessert i helheten, er det også viktig at vi er sterke og blir betraktet som en sterk samarbeidspartner. Med andre ord: VI BØR UANSETT VÆRE MANGE!

Kommunen er positive til oss

Vi har hatt møte med kommunen, og de (ordfører og de som jobber med bygg- og eiendom) er positive til oss og vårt prosjekt. Kommunen har som mål å øke innbyggerantallet, og den beste (og eneste!) måten å virkelig få til et løft, er at byggefeltene her blir utbygd. Men skal de boenhetene bli attraktive og trekke natur/kultur/økologisk interesserte folk fra Oslo, Nederland, Tyskland osv, er det nødvendig at det er mer enn ordinære boliger. Slik er det viktig at tilbudene som Gjøding Gård representerer, vil fortsette å eksistere i sammenheng med grenda vår og de nye byggefeltene.

Kommunen er også stolt av og vil opprettholde bildet som at skapt gjennom "Sustainable Valley" og Hurdal som grønn kommune. Blir Gjøding gård en konvensjonell gård, er det ikke positivt i denne sammenhengen og er ikke et ønske fra kommunen. Vi har med andre ord mange gode kort, men "penga rår".

Bli med i Gjøding Gårds Samvirke

Da har jeg forsøkt å gi et bilde av virkeligheten slik jeg og styret ser den nå. Og som dere skjønner, er dette også en appell til dere om å søke medlemskap i Gjøding Gards Samvirke (GÅSA). Vi skal ha styremøte nå på mandag 24.2 og søknader om medlemskap skal behandles der. Send en søknad der du tilslutter deg formålet i vedtektene til [email protected].

Bli med og bidra til en god framtid med alle mulighetene som helheten Gjøding Gård og grenda vår representerer.

De beste hilsener fra styret i GÅSA

Eva Fjeldstad