March 13, 2021

Steinerskolen startet opp

Steinerskolen startet opp

Hurdal Steinerskole har fått lokaler i paviljongen på gamle Kjerkekretsen skole, og planlegger oppstart 1-4 klasse høsten 2021.

Mer informasjon her: