January 6, 2023

Huldra Vel ønsker velkommen

Huldra Vel ønsker velkommen

Huldra vel ble opprettet sommeren 2022 for å samle sosiale aktiviteter under en paraply.

Velet er en nyopprettet forening i grenda, som har som oppgave å ivareta
medlemmenes felles interesser og tar opp, samordner og gjennomfører
tiltak til beste for beboere. Velet også er for å øke felleskapet og få
noen gode tradisjoner sammen, som fester som kan følge årshjulet som
henger ved postkassene. Det er frivillig å være medlem.

Konkrete saker velet har lagt for seg er

  • Felleshus. Velet ser på mulighetene for å sette opp et felleshus i grenda, noe som har vært sårt trengt i lang tid.
  • Fellesmiddager. I første omgang en i måneden. Lokale blir stortua og kjøkkenet på Hurdal Gjestegård.
  • Års-festiviteter som sommerfest og vinterfest.

Kontakt: [email protected]