November 26, 2020

Én landsby på 10 år

Én landsby på 10 år

Tore Borthen, en av grunderene bak bo- og livsstilskonseptet Condovita, har overtatt Gjøding gård og utbyggingstometene nord for grenda.

Firmaet Hurdal Landsbyene AS er under organisering og oppføring, og skal ivareta utvikling av tomtene og forvaltning av Gjøding gård. Hurdal Landsbyene ønsker å legge til rette for godt samarbeid med GÅSA, aktører på gården, beboere i grenda, og bønder fra bygda for fovaltning av gården og jorda.

Det legges opp til rundt 130 boliger total, der utviklingen skal gjøres i delprosjekter som legges ut på andbud, fortrinnsvis rettet mot lokale entrepenører.

  • Utleieboliger på gjøding gård
  • Økologisk landbruk
  • Generasjonsboliger
  • Innovasjonsmiljø, rådgivining for grundere / mentor-program

Sentralt for prosjekte er ideen om Landsbyen, her ved et utdrag fra en presentasjon sendt beboere i grenda fra arkitekt Aage Myhre.


Andre prosjekter

Presteboligen har fått ny eier, med rykter om et Bed & Breakfast tilbud i fremtiden.